Uusi perintälaki vahvistettiin Eduskunnassa perjantaina 18.1.2013

Pykala.png

23.1.2013

Suurin osa tulevista muutoksista astuu voimaan 16.3.2013.

Uuden lain myötä kuluttajavelan perintäkuluille määrätään erisuuruinen enimmäismäärä riippuen velan suuruudesta. Velallisella on mahdollisuus jatkossa pyytää perinnän keskeyttämistä ja asian siirtämistä oikeudelliseen perintään. Keskeytyspyyntö voi olla mielekäs vaihtoehto tietyissä tilanteissa.

Yrityksille ja viranomaisille astuu voimaan 40 euron viivästysmaksu, joka voidaan automaattisesti periä myöhästyneestä saatavasta. Perintälain uudistusten yhteydessä pannaan täytäntöön myös EU:n uudistettu maksuviivästysdirektiivi, joka koskee maksuviivästyksiä tavaroiden tai palvelusten toimittamisessa yritykseltä toiselle tai yritykseltä viranomaiselle.
Uuden lain myötä myös yritysten ja viranomaisten maksuja koskeva viivästyskorko nousee.
Laissa on määritelty myös tratan käyttöön liittyvät periaatteet jatkossa.
Perintälain lisäksi myös laki kaupallisten sopimusten maksuehdoista astuu voimaan 16.3.2013.

Uudistuneessa perintälaissa suoritusten kohdentamisjärjestys kulujen ja varsinaisen saatavan välillä muuttuu, mutta tämä osa laista astuu voimaan vasta 16.12.2013.

Katso lakimuutosta käsitteleviä koulutuksia